POŽARNI ZIDOVI IN PROKSI STREŽNIKI

Požarni zidovi so neke vrste usmerjevalniki. To je nek sistem ali skupina sistemov, ki uresničujejo organizacijsko varnostno strategijo med zasebnim omrežjem organizacije - Intranet in zunanjim omrežjem Internet. Varnostna strategija opredeljuje dovoljene storitve in dovoljene vstope, ter druga varnostna merila. Vloga požarnega zidu je v nadzorovanju: katere notranje storitve so lahko dostopne od zunaj, kateri zunanji porabniki imajo dovoljen dostop do dovoljenih notranjih storitev in do katerih zunanjih storitev (elektronska pošta, WWW, ...) imajo dostop notranji uporabniki. Da je požarni zid učinkovit, mora ves promet v in iz Interneta potekati preko požarnga zidu, kjer se nadzoruje.

Poznamo:

STREŽNIK PROKSI (Proxy server)

V podjetju, ki uporablja Internet, je strežniki proksi posrednik med uporabniško delovno postajo in Internetom. Strežnik proksi sprejema uporabniške zahteve po storitvah Interneta (npr. zahtevo po dokumentu HTML). Je del prehoda, ki ločuje zasebno omrežje od zunanjega omrežja in požarnega zidu, ki varuje omrežje pred zunajimi vdori.

To je tudi strežnik, ki se nahaja med odjemalčevo aplikacijo (pregledovalnik za WWW) in dejanskim strežnikom. Sprejema vse zahteve dejanskemu strežniku in, če so te dovoljene, jih pošlje naprej dejanskemu strežniku. Namen strežnikov proksi je dvojen:

 

Firewalls FAQ

Nazaj