ZGODOVINA INTERNETA

 

Že kmalu potem, ko so se pojavili prvi računalniki se je pojavila potreba, da bi dva ali več računalnikov lahko povezali med seboj. Tako naj bi potekal prenos podatkov med njima. Ta potreba je kmalu postala resničnost in razvila so se različna lokalna omrežja. Največkrat v isti stavbi, redko kaj več.

Omrežje omrežij, ki ga danes poznamo pod imenom Internet, svetovni splet, World Wide Web (WWW) se je razvil nekako v 70 - tih letih iz eksperimentalnega omrežja ARPANET, ki sta ga upravljala Department of Defense in Advanced Research Project Agency (ARPA).

V zgodnjih 80 - tih letih je uvedba komunikacijskega protokola TCP/IP, kot standarda za povezavo mnogovrstnih omrežij in izmenjavo informacij, postavila temelje Internetu. Standardizacija - poenotenje tega komunikacijskega protokola je omogočilo povezavo vseh vrst računalniških virov in medsebojno izmenjavo podatkov - informacij. Tako sta se lahko med seboj povezala osebni računalnik in super računalnik. Vse te povezave so gradile vse bolj razpredeno mrežo Internet. Leta 1987 je fundacija National Science Foundation (NSF) podpisala pogodbe za upravljanje Interneta (NSFNET) z organizacijami: The Merit Network, Inc., IBM in MCI.

Leta 1990 so zgoraj omenjene družbe ustanovile družbo ANS (Advanced Network & Services) za upravljanje omrežja NSFNET za raziskovalne in izobraževalne dejavnosti prek Interneta. Tedaj so se pričele razvijati tudi druge komercialne organizacije, ki so uporabnikom omogočale dostop do interneta. V tem času so se razvili tudi sistemi Wais (Wide Area Information Servers), Gopher in WWW (World Wide Web), Tim Berners - Lee, CERN.

Leta 1994 je razvoj in samo vzdrževanje Interneta prešlo od javnega na zasebni sektor in javne organizacije, dotedaj odgovorne za Internet so začele prepuščati nadzor nad omrežjem komercialnim nosilcem. Danes upravlja Internet na tisoče inštitucij, ki ga uporabljajo.

 

Nazaj