KABELSKI INTERNET

Kot odličen prenosni medij za internet se je izkazalo tellevizijsko kabelsko omrežje. Takšno omrežje temelji na koaksialnih vodnikih in že prevladuje v večjem delu urbanih področij. Koaksialni vodniki imajo precej večjo pasovno širino od običajnih bakrenih in s tem večjo zmogljivost, vse do 155 Mb/s. Čeprav je večji del že zaseden s televizijskim signalom, lahko še vedno odrežemo del zmogljivosti za podatkovni prenos.

Televizijski signal je enosmeren: od oddajnika (sprejemna antena in razdelilna postaja) potuje prek ojačevalnikov do televizijskih sprejemnikov. Nasprotno od tega, zahteva priklop v internet dvostransko komunikacijo. Infrastrukturo kabelske televizije je tako potrebno nadgraditi z elementi, ki prepuščajo signale tudi v povratni smeri in jo permanento povezati v Internet. Usmerjevalnik, ki predstavlja okno v splet, je povezan s frekvenčnim pretvornikom. Ta izrabi del še nezasedene pasovne šrine in ga razdeli na dva dela. Po enem pošilja podatke uporabnikom, medtem, ko jih po drugem od njih sprejema. V vozliščih so nujno potrebni tudi dodatni dvosmerni ojačevalniki s posebnimi filtri, zmožni ločevati prihajajoče od povratnih signalov. Za priključitev računalnika v takšno omrežje potrebujemo ustrezen kabelski modem (ti so veliko bolj kompleksni od običajnega telefonskega modema saj združujejo lastnosti modema, radia, usmerjevalnika, kodirnika in še nekaterih drugih elementov). Za razliko od klasičnih se kabelski modemi med seboj precej razlikujejo glede na hitrost oddajanja in sprejemanja podatkov: oddajna hitrost je lahko tudi do 40 x manjša od sprejemne. Vsekakor morajo biti hitrosti usklajene med uporabnikom in ponudnikom. Če se torej hočemo priklopiti, si je najbolje priskrbeti modem kar pri kabelskem operaterju. Kabelski modem lahko priključimo na računalnik le preko omrežnega vmesnika. Izbira je v tem primeru lažja, saj povprečen izdelek te vrste popolnoma zadostuje potrebam (ozko grlo je namreč modem).

S takšnim dostopom smo lahko priključeni na Internet ne da bi zasedli telefonski priključek in hitrost prenosa podatkov dosega običajno 10 Mb/s (do uporabnika).

Žal se pri kabelskem internetu že ob razmeroma majhnem številu uporabnikov (100 ali več) pojavijo določene težave s preobremenitvijo. Razlog tiči v samem enosmerno zasnovanem omrežju, kjer poleg šumov močno motijo povratni signal tudi prihajajoči (televizijski) signali.

Nazaj