MODEMI

Modemi so naprave, ki povezujejo računalnike preko telefonskih linij, po katerih se sicer pretakajo avdio signali, v njih pa so pravzaprav digitalni podatki. Modem povezan z računalnikom neprestano MODulira in DEModulira in nam omogoča da pošiljamo in sprejemamo informacije. Komunikacije prek modema so različnih vrst, zadnje čase pa predvsem povezovanje z Internetom.

Slika eksternega modema

V zgodnjih dneh popularizacije Interneta smo iz modemov iztisnili največ 14 400 b/s. Sledili so modemi s po 28,8 in 33,6 kb/s. Takkšni modemi so delovali na simetrični način, kar pomeni, da je bila hitrost v oddajni in sprejemni smeri popolnoma enaka. Današnji asimetrični modemi so že dosegli hitrostne meje in zmerejo sprejemati podatke s hitrostjo 56 kb/s. V nasprotni smeri je hitrost še vedno ostala 33,6 kb/s, kar je zaenkrat popolnoma zadovoljivo, saj se večina podatkov pretaka od ponudnika k uporabniku.

Hitrost je seveda odvisna tudi od ponudnika interneta in kakovosti telefonskega omrežja. V primeru 56 kb prenosa mora ponudnik zagotoviti digitalno povezavo do telefonske centrale, tako, da je pot analognega signala čim krajša (samo od centrale do uporabnika). Pogoj za najvišjo hitrost je še kakovost telefonske linije. Določenih težav pri prenosu se lahko znebimo z bolj kakovostnimi - dražjimi izdelki. Takšni modemi so manj občutljivi na popačenja oziroma šume vzdolž telefonske linije. Čeprav Slovenijo počasi že poplavljajo digitalne telefonske centrale, je lahko ravno takšna centrala dvorezen meč. Zaradi pomanjkanja bakrenih vodnikov so pri Telekomu ponekod s pomočjo frekvenčnega preklaplanja stisnili na en vod več uporabnikov hkrati. Takšna tehnologija res omogoča kakovosten pogovor, toda občutmo degradira prenos podatkov. To pomeni, da si tudi z najboljšim modemom v takšnem primeru ne moremo pomagati, saj je največja hitrost pretoka lahko le 9600 b/s.

Med najpomembnejše podatke modema sodijo najvišja hitrost, s katero lahko prenašamo podatke in standardi, ki jih modem podpira. Trenutno se najpogosteje uporabljao modemi po protokolu V.34. Toda prihajajo že modemi s standardom V.70 od katerih strokovnjaki pričakujejo, da bodo na področju analognih modemov povsem prevladali. Standardni modemi imajo poleg pomnilnikov RAM in ROM programsko zapisljivi bralni pomnilnik (NVRAM, FLASHRAM,...) v katerm je shranjen program komunikacijskega protokola. Tako omogočajo proizvajalci s posebno programsko opremo tudi zamenjavo komunikacijskega protokola, če nam seveda ponudnik Internet storitev s svojo tehnologijo to omogoča.

KAKO DELUJEO SODOBNI MODEMI

Kakor smo že povedali je modem skovanka besed modulator in demodulator. Pri preoblikuje digitalni signal v analogni, ki ga je moč prenašati po navadni telefonski liniji, drugi pa počne ravno nasprotno. Obe vezji delujeta med prenosom podatkov istočasno, zato lahko podatke hkrati sprejemamo in jih tudi oddajamo. V novejših modemih sta modulator in demodulator realizirana programsko. Signal potuje od vhodnega ojačevalnika neposredno v analogno - digitalni (A/D) pretvornik, iz katerega zajema vzorce DSP (digitalni signalni procesor), ki jih s pomočjo programa spremeni v digitalno obliko. DSP skrbi tudi za ustrezno modulacijo oz. kodiranje oddajnih podatkov, preden jih preko digitalno - analognega (D/A) pretvornika in izhodnega ojačevalnika odda v telefonsko omrežje. Modulacija zagotavlja, da bo sprejemni modem demoduliral signal s čim manj napakami.

Nazaj